Om oss

Pionjärer inom filter

Med över 25 års branscherfarenhet av produktutveckling och innovation är vi en partner att räkna med för framtiden. Företaget grundades 1997 i Västerås och har sedan starten jobbat med försäljning, renovering och tillverkning av miljövänliga filter.

Vi vänder oss primärt till segmenten fordon, transport, industri och ventilation. Våra kunder finns över hela Skandinavien. Vårt erbjudande är en helhet som innefattar analys, specialanpassning, försäljning och underhåll. Genom nyfikenhet och uppfinningsrikedom utvecklar vi nya produkter tillsammans med våra kunder och strävar ständigt efter att erbjuda den mest optimala filterlösningen. Vi hjälper våra kunder att lyckas.

Specialanpassat

Vi har kompetensen att ta fram unika lösningar anpassade efter era specifika behov. Genom flerårig erfarenhet från olika branscher, material och metoder kan vi vägleda er till den mest kostnadseffektiva produkten.

Miljövänligt

Majoriteten av våra filter är testade enligt BIA, det officiella tyska provningsinstitutet för arbetsskyddsmaterial, och håller därmed hög standard. Vi kan också hjälpa er att återanvända era filter genom innovativa renoveringsmetoder.

Service

Aros Filter innebär service. Vi hjälper våra kunder med teknisk service via telefon, och om det är något som inte fungerar som det ska är vi inte sällan på plats för att felsöka problemet med kort varsel.

Kärnverksamheten

Aros Filter utvecklar och tillverkar filterpatroner och filterpaneler. Vi har standardgavlar till våra filterpatroner, vilka kan fås i olika diametrar och längder. Filterpatroner kan även fås med era egna speciella gavlar. Våra filter för industriella applikationer är i de flesta fall rensbara.

Våra produkter kan förses med separatorer, låsband eller låsbommar för att förstärka filtren och undvika påsbildning. Gavlar, ramar, mantlar och liknande element görs vanligen i galvaniserad plåt eller papp, men kan även fås i aluminium, fiberboard, trä, polyuretan eller annan plast.

Både standard och special

Vi har ett brett sortiment för standardapplikationer inom industrin. Vi tillverkar även specialfilter efter kundens önskemål. Filtren kan göras i flera olika filtermaterial som cellulosa, glasfiber, polyester, polypropen eller blandfiber, allt efter applikationsområde. Flera av filtermaterialen kan fås med olika specialkvaliteter som t.ex. flamhärdighet och aluminium- eller teflonbeläggning.

Vi gör egna kolfilter

Aros Filter utvecklar och tillverkar aktiva kolfilter med sintrade kolbäddar eller med pulver- och kornkol på porösa bärarmaterial för filtrering av luft och gaser. Aktivt kol adsorberar många olika organiska föreningar t.ex. etrar, klor, fluor, lösningsmedel, kolväten m.m.

Om det aktiva kolet specialbehandlats på olika sätt kan det även adsorbera kvicksilverångor, ammoniak, cyanväte och andra föreningar. För gasadsorption har vi även kaliumpermanganat som bärare.

Kontakta oss för en diskussion om filter och filtrering.

SERVICE OCH UNDERHÅLL ÄR A och O

MER ÄN EN GROSSIST: VI ÄR ER NYA PARTNER

Många företag inom fordon och industri är i stort behov av fungerande filter för att verksamheten ska rulla på som den ska. Det kan kosta företaget stora summor om ni har fordon som inte är i trafik under några timmar eller en dag – eller om ni har en helt pausad produktion. Detta vet vi på Aros Filter. Vi är en långsiktig partner att räkna med, som ser till att era filter alltid fungerar som de ska. Året runt.

Läs mer