Katalysator rengöring

Verkstad katalysatorrengöring

Ersätter, felsöker och reparerar katalysatorer

  • Renovering av katalysatorer
  • Renovering av injektorer

Vi renoverar och utför katalysator rengöring för de flesta katalysatorer och filteranläggningar. I många fall kan vi reparera både skador på monoliten och även på konserveringen av filtret. Detta kan vara aktuellt i de fall där en eller flera av cellerna i monoliten är skadade, eller om anläggningen har utsatts för yttre skador.

Vad är en katalysator?

Ett partikelfilter fungerar inte om det lämnas ensamt. Därför kombineras det alltid med en katalysator som måste ”katalysera” förmågan att bränna sotet som motorn avger. Sotet antänds vid cirka 600 grader och når inte motorns avgaser utan hjälp av en katalysator. En katalysator kan, i ett partikelfiltersystem, monteras framför filtret, beläggas på själva filterkärnan eller tillsättas i flytande form till bränslet. I de allra flesta fall är katalysatorn monterad som en separat enhet framför filterkärnan.

I partikelfiltersystemet är det katalysatorn som är den ”aktiva” delen av filtersystemet och filterkärnan den ”passiva”. Sotet och askan samlas i filterkärnan. I katalysatorn sker en oxidation av bl.a. kväve så att sotet kan brännas. Om katalysatorn är igensatt av sot eller förorenad med olja kommer den erforderliga oxidationen inte att ske och filtret täpps till för snabbt, vilket resulterar i skador på filterkärnan.

Katalysatorrengöring

Katalysator rengöring renar filtret upp emot 90 %

En nedsotning av katalysatorn sker ofta när motorn har sotat oproportionerligt mycket, t.ex. vid defekta munstycken eller turbo. I sådana fall är det viktigt att både filter och katalysator rengörs under service. Vid oljeförorening, till exempel vid turbodefekt, reduceras oxidationseffekten av katalysatorn avsevärt. Detta beror på innehållet av fosfor i motoroljan, som tillsammans med svavelhalten i dieselbränsle är förorenande komponenter som minskar katalysatorns effektivitet.

Denna kan renas till 80 – 90% genom en kemisk process i flera faser som Aros Filter kan utföra.

Få en professionell katalysatorrengöring utförd

Om du vill undvika nedsmutsning, oljeföroreningar och minskad oxiderande effekt av din katalysator bör du låta utföra en professionell katalysatorrengöring. På Aros Filter har vi mycket konkurrenskraftiga priser på rengöring och med vår stora kunskap inom området är vi ett utmärkt alternativ.

AROS FILTER – EN ERFAREN AKTÖR INOM FILTER

Med över 25 års branscherfarenhet inom produktutveckling och innovation är vi en pålitlig partner för framtiden. Företaget grundades 1997 i Västerås och har sedan dess fokuserat på försäljning, renovering och tillverkning av miljövänliga filter. Vårt huvudfokus är inom fordons-, transport-, industri- och ventilationssektorerna. Vi betjänar kunder över hela Skandinavien.

Gör en förfrågan