Rengöra partikelfilter

Rengöra partikelfilter

Varför är det vara viktigt att rengöra partikelfiltret?

Partikelfilter, även kallade dieselpartikelfilter (DPF), används i bilar och lastbilar för att minska utsläppen av skadliga partiklar som sot och små partiklar från förbränningsprocessen i dieselmotorer. Under fordons drift ackumulerar partikelfiltret dessa partiklar över tiden, vilket kan leda till igensättning och försämrad prestanda om filtret inte rengörs regelbundet. Partikelfiltrets huvudsakliga funktion är att avlägsna partiklar från avgaserna genom att fånga upp dem i filtrets porer eller kanaler. Efter en viss tid fylls filtret med partiklar och tryckfall över filtret ökar. Detta kan påverka fordonsprestanda negativt genom att minska motorens effektivitet, öka bränsleförbrukningen och orsaka utsläpp av förorenande ämnen över de tillåtna gränserna.

Hur går det till?

Rengöring av partikelfiltret är därför kritiskt för att upprätthålla optimalt flöde av avgaser genom filtret och därigenom säkerställa fordons prestanda och följa miljöregleringar. Det finns olika metoder för att rengöra partikelfilter, såsom aktiv regeneration där partiklarna bränns bort via bilens egen regenereringsprocess genom att höja temperaturen i filtret. Eller via extern regeneration där partiklarna avlägsnas genom industriell förbränning. Det sistnämnda är en del av vad vi på Aros Filter specialiserar oss på. Det är också bland de mest effektiva metoderna för att få bukt med smutsiga och igensatta filter. Vår flerstegsprocess rengör ert filter upp till 99%.

Varför rengöra partikelfilter?

Partikelfilter skyddar mot olika typer av partiklar som genereras under förbränningsprocessen i en dieselmotor. Dessa partiklar kan vara i form av sot, kol, asfalt, metaller och andra föroreningar som finns i avgaserna. Moderna partikelfilter skyddar mot bl.a. PM2.5 och PM10. Partikelfiltret består av mikroskopiska porer eller kanaler som är avsedda att fånga upp dessa partiklar när avgaserna passerar genom filtret.

Partiklarna fastnar i filtret på grund av deras storlek och elektriska laddning, och de förhindras från att passera vidare i avgassystemet. Detta minskar mängden partiklar som släpps ut i atmosfären, och därmed minskar den potentiella luftföroreningen. Detta skyddar både miljön och människors hälsa genom att minska utsläppen av partiklar som kan vara skadliga att andas in.

Genom att regelbundet rengöra partikelfiltret kan man säkerställa att det förblir effektivt och upprätthåller sin filtreringskapacitet, vilket är viktigt för att uppfylla miljöregleringar och för att hålla fordonsprestanda på en optimal nivå.

Rengöra-partikelfilter-3

Hur ofta ska filtret bytas?

Det finns ingen fastställd tidpunkt när ett partikelfilter behöver bytas, utan det kan variera från fordon till fordon. Generellt sett förväntas dock ett partikelfilter ha en livslängd på flera år innan det behöver bytas. Vissa tillverkare rekommenderar en kontroll av partikelfiltret vid specifika servicetillfällen och byte endast om det är nödvändigt baserat på dess prestanda.

Byta eller rengöra partikelfilter?

Att rengöra partikelfiltret i ditt fordon kan vara fördelaktigt på flera sätt. För det första kan det vara mer kostnadseffektivt jämfört med att byta ut hela partikelfiltret. Genom att rengöra partikelfiltret kan du förlänga dess livslängd och undvika att behöva köpa ett nytt, vilket kan vara betydligt dyrare. Läs mer på bloggen.

AROS FILTER – EN ERFAREN AKTÖR INOM FILTER

Med över 25 års branscherfarenhet inom produktutveckling och innovation är vi en pålitlig partner inför framtiden. Aros Filter grundades 1997 i Västerås och har sedan dess varit engagerat i försäljning, renovering och tillverkning av miljövänliga filter. Vår huvudsakliga målgrupp är inom fordon, transport, industri och ventilation. Vi betjänar kunder över hela Skandinavien.

Gör en förfrågan