Partikelfilter rengöring

Snabb och effektiv rengöring av ditt filter

Aros Filter erbjuder en prisvärd metod för rengöring av partikelfilter. Rengöringen sker i vår verkstad i Västerås med hjälp av två olika tekniker: katalytisk förbränning eller kemisk rengöring av sotpartiklar. Dieselbilar som använder filter behöver antingen byta ut eller rengöra filtret efter ett tag, eftersom dess funktion försämras med tiden, vilket påverkar bilens prestanda.

Rengör ditt filter i stället för att byta det och spara stora pengar. Ett byte av filter är i många fall helt onödigt, då ditt befintliga filter oftast inte är trasigt, utan enbart igensatt av sot och avgaspartiklar. En rengöring av filtret tar inte mer än 1-2 dagar och kostar dig ungefär 10 % av priset jämfört med ett byte.

  • Ditt filter blir 99,99 % rent
  • Ett miljövänligt alternativ
  • Beprövad rengöringsprocess

Ökar bilens livslängd

Att rengöra ditt partikelfilter kan förlänga både motorns och filtrets livslängd. Genom att ta bort skadliga partiklar och föroreningar som annars kan skada din motor, kan du förhindra att partiklar och sot byggs upp som kan orsaka problem på lång sikt. Detta hjälper också till att förlänga livslängden på ditt partikelfilter, vilket sparar pengar på sikt genom att låta bli att byta ut det i förtid.

Spara upp till 90 %

Att rengöra ditt partikelfilter är en betydligt billigare process jämfört med att byta ut det helt och hållet. En renovering av ditt filter brukar spara dig upp till 80 – 90 % av priset jämfört med att köpa ett nytt filter. Detta är en stor fördel för bilägare som vill spara pengar samtidigt som de vill säkerställa att deras fordon fortfarande fungerar på toppnivå.

Sänk bränslekostnader

När ditt partikelfilter är smutsigt och blockerat fungerar din motor inte på optimal nivå. Med ett rent partikelfilter möjliggörs bättre luftflöde genom motorn, vilket leder till en mer effektiv förbränning. Motorn och avgassystemet blir mindre effektivt när ditt partikelfilter är igensatt. Därmed får du som resultat av detta tanka oftare med ett smutsigt partikelfilter.

Beställ partikelfilter rengöring

Vi utför rengöring av partikelfilter för lätta och tunga fordon och både för privatpersoner och företag.

Till beställning

Partikelfilter rengöring verkstad

Ditt filter blir som nytt igen genom partikelfilter rengöring

  • Snabbt och smidigt
  • Vi tar vara på ditt gamla filter

Låt oss experter ta hand om det kompletta serviceåtagandet för era partikelfilter. Aros filter var en av de första aktörerna i Sverige som började arbeta med rengöring av partikelfilter och katalysatorer. Genom vår erfarenhet har vi fått en bred kompetens och kan rengöra i stort sett alla typer av partikelfilter. Våra kunder finns inom segmenten buss, truck och passagerarfordon, och ibland även vägunderhållningsfordon och jordbruksmaskiner. Filter som installeras på dieselmotorer behöver bytas eller rengöras efter ett antal drifttimmar, då deras funktion avtar över tid. Detta gör att det filtret får maximal livslängd och kan fungera utan bakomliggande problem.

Varför partikelfilter?

Som ett resultat av hårdare miljökrav och för att skydda människor från skadliga partiklar är det sedan början av 2000-talet krav på partikelfilter för fordon. De skadliga partiklarna från avgaser kan orsaka problem med hjärt- och kärlsystem och lungor. Dagens partikelfilter skyddar främst mot PM2.5 och PM10.

Filtren rengör avgaserna så att skadliga partiklar inte frigörs i luften. Genom detta får vi renare luft i våra städer, i vår natur och i våra fordon. Trots mycket sofistikerade filter är det alltid vissa partiklar som tar sig igenom filtren. Vi hjälper er att löpande se över ert filter och rengöra det vid behov.

Dagens partikelfilter skyddar främst mot PM2.5 och PM10.

Hur länge håller filtren?

Det skiljer sig mycket beroende på vilken storlek och kvalitet filtret har. De flesta moderna fordon regenererar filtren automatiskt var femtionde mil, vilket rensar bort överflödigt sot som samlats i filterkanalerna. Filtren börjar normalt tappa funktion vid femtusen mil, och vid tiotusen mil ska de gärna bytas.

Byta eller göra partikelfilter rengöring?

Har du ett dåligt filter får du en indikation på din instrumentpanel. Du kan då antingen installera ett nytt, eller rengöra befintligt filter om det är i tillräckligt gott skick. Rengöringen sker genom en kombination av flera industriella processer för att eliminera sotpartiklarna. Utöver rengöringsprocessen gör vi också ett prestandatest både före och efter rengöringen.

Filter renar vår omgivning från skadliga partiklar

Filter är en nödvändighet för många samhällsviktiga funktioner som transport, livsmedel och verkstadsindustrin.

Miljöpolicy

Avgassystem

Vad är ett partikelfilter?

Partikelfilter är en viktig del av avgassystemet på dieselbilar. Deras huvudsyfte är att minska utsläppen av partikulära ämnen som annars skulle släppas ut i luften. Partikelfiltret fångar upp dessa partiklar och hindrar dem från att nå atmosfären. Dieseldrivna motorer skapar mer sot och partiklar än bensindrivna motorer, vilket är anledningen till att det vanligaste partikelfiltret är för dieseldrivna fordon. Idag är det olagligt att köra en dieselbil utan partikelfilter på grund av föroreningarna som skapas av dessa fordon.

När är det dags för partikelfilter rengöring?

Att rengöra partikelfiltret är en viktig del av underhållet för fordon med dieselmotorer. Det är dock svårt att ge en exakt tidpunkt för när man ska rengöra filtret, eftersom det beror på flera faktorer. Exempelvis hur mycket man kör och under vilka förhållanden. Men vanligtvis behöver man rengöra, eller se över, partikelfiltret ungefär var tiotusende mil.

Partikelfiltret fungerar genom att hindra partiklar och aska från att passera fritt igenom filtret. Men med tiden fylls filtret upp och om det blir för igensatt kan det orsaka problem som minskad bränsleekonomi och sämre motorprestanda. När filtret når en viss nivå av igensättning, kommer felkoder och varningslampor att lysa i bilen och det indikerar att det är dags att rengöra eller byta ut filtret.

Det finns flera vanliga tecken på att det är dags att byta eller rengöra partikelfiltret. En lukt av diesel kan indikera att bränslet inte tar sig igenom avgassystemet helt och hållet på grund av ett igensatt filter. Om bilen inte reagerar lika bra vid full gas, inte orkar uppför en backe eller känns ryckig eller ojämn, kan det också vara tecken på ett igensatt partikelfilter. Detta beror på att avgassystemet skapar ett mottryck som motverkar motorns prestanda. Slutligen, om avgaserna inte ser likadana ut kan det vara ett tecken på att filtret är igensatt och renar avgaserna ineffektivt. Det är viktigt att hålla koll på dessa tecken för att slippa kostsamma problem i framtiden.

Partikelfilter
Partikelfilter rengöring maskin

Hur går en partikelfilter rengöring till?

Det enklaste sättet att rengöra filtret är genom att köra bilen på en motorväg eller annan väg med hög hastighet, vilket hjälper bilen att på egen hand bränna bort partiklar som fastnat i filtret. Om man behöver rengöra filtret på ett mer omfattande sätt kan man använda sig av en professionell rengöringstjänst som använder speciella kemikalier och maskiner för att rengöra filtret och göra det som nytt igen.

En metod som används av oss på Aros filter för att rengöra partikelfilter är att använda en speciell rengöringsvätska som löser upp och avlägsnar partiklar och föroreningar som fastnat i filtret. Efter att vätskan har sprutats in tvättas filtret rent med vatten och sedan torkas det noggrant.

En annan och mer avancerad metod för rengöring av partikelfilter inkluderar förbränning eller kemisk rengöring, vilket vanligtvis utförs av specialiserade verkstäder. Den sistnämnda metoden är mest effektiv och klarar av att rengöra även de smutsigaste och mest igensatta filtren. Just detta är vad vi på Aros Filter har specialiserat oss på.

Hur kan jag undvika att mitt partikelfilter går sönder?

För att undvika att partikelfiltret slutar fungera eller går sönder är det viktigt att regelbundet underhålla det. Det är rekommenderat att man låter en professionell mekaniker inspektera partikelfiltret ungefär var tiotusende körda mil, men detta kan variera beroende på bilmärke, fordonstyp och körvanor. Det är också viktigt att planera in en längre bilresa ibland så motorn blir varm nog, eftersom partikelfiltret fungerar optimalt vid högre temperaturer.

Bilar som har katalysatorer kan självaktivera rengöringsprocessen av partikelfiltret vid högre temperaturer. Detta sker vanligtvis vid temperaturer över 250 °C när katalysatorn oxiderar bränslet. Man kan också tillsätta ett additiv vid tankning för att öka temperaturen och på så sätt få igång oxideringsprocessen. Det är viktigt att använda rätt additiv för att inte få skador på motor och partikelfilter.

Verkstad-katalysator

Sunt förnuft räcker långt

För att inte partikelfiltret ska gå sönder eller tappa funktion ska man använda rätt typ av olja och bränsle, undvika överbelastning och gärna låta ett proffs se över hela avgassystemet var tredje-fjärde år. Korta resor bör också minimeras eftersom partikelfiltret fungerar bäst vid högre temperaturer. Att köra varsamt och genomföra regelbunden service är en bra taktik för att ej få problem med partikelfiltret.

Den bästa lösningen är alltid att besöka en verkstad för partikelfilter rengöring

För att slippa en situation då filtret lyckats gå sönder är det bäst att få det rengjort av professionella som kan utföra rengöringen eller bytet på 1-2 dagar. Kostnaden för rengöring är ofta mycket lägre än att ersätta filtret. Ett rent filter är en god investering och kommer utan tvekan att öka livslängden på din bil samt förbättra körupplevelsen. Det är viktigare än man många gånger tror att ta hand om partikelfiltret för att hålla sig undan onödiga fordonsrelaterade kostnader samt potentiella hälsoproblem orsakade av smutsiga avgaser.

SERVICE OCH UNDERHÅLL ÄR A OCH O

MER ÄN EN GROSSIST: VI ÄR ER NYA PARTNER

Många företag inom fordon och industri är i stort behov av fungerande filter för att verksamheten ska rulla på som den ska. Det kan kosta företaget stora summor om det har färre fordon i trafik än det behöver under en dag eller under några timmar – eller om verksamheten är helt pausad. Detta vet vi på Aros filter. Vi är en långsiktig partner att räkna med och vi ser till att era filter alltid fungerar som de ska. Året runt.

Offertförfrågan

AROS FILTER – EN ERFAREN AKTÖR INOM FILTER

Med över 25 års branscherfarenhet av produktutveckling och innovation är vi en partner att räkna med för framtiden. Företaget grundades 1997 i Västerås och har sedan starten jobbat med försäljning, renovering och tillverkning av miljövänliga filter. Vi vänder oss primärt till segmenten fordon, transport, industri och ventilation. Våra kunder finns över hela Skandinavien.

Gör en förfrågan