Kvalitet och miljö

Vi värderar miljöarbete

Aros Filter tillverkar och levererar filterprodukter och tillbehör främst till den svenska industrisektorn.

Vi utvecklar löpande våra arbetsmetoder för att minska vår miljöpåverkan. Tillsammans med många av våra kunder och samarbetspartners arbetar vi för ett hållbart företagande inom filterbranschen. Aros Filter ska arbeta för en säker arbetsmiljö genom välstrukturerade arbetsprocesser och således kunna säkerställa högsta kvalitet mot slutkund. Testning är en del av vårt grundläggande kvalitetsarbete. Vi utför testning både vid installation och filterbyte på plats hos kund såväl som i vår egen verkstad. Inför leverans av produkter testas våra filter mot olika vanligt förekommande partiklar och gaser.

Aros Filter skall vara en komplett och kompetent samarbetspartner som miljöanpassar verksamheten så långt som det är möjligt.

Vi gör detta genom att:
  • Följa gällande lagar och andra krav
  • Möta våra kunders krav och förväntningar inom kvalitets- och miljöområdet
  • Leverera produkter med maximal effektivitet
  • Beakta våra leverantörers miljöarbete
  • Minska vår miljöbelastning på resor och transporter
  • Se till att våra anställda har en bra och modern arbetsmiljö